PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 26.08.2011 Z2912024001201/PPA RYBA Košice spol. s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024001201
Dokument SCAN

Dokument TEXT
499 500,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Dodatku č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024001201 12.6.2016 -