PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 31.08.2011 PR00874 Obec Vagrinec Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00874
Dokument SCAN

Dokument TEXT
34 996,73 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.2 k zmluve č. PR00874 Päť rokov od vydania rozhodnutia