PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 05.09.2011 TT01456 Pivnica Radošina, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01456
Dokument SCAN

Dokument TEXT
493 767,22 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. TT01456 10.06.2016 -