PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 07.09.2011 2490/11/2011/PPA Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2490/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
14 212,49 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2490/11 15.3.2016 -