PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 08.09.2011 2576/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo “ Bukovina“ Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2576/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
346 877,28 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2576/11 31.10.2013 -