PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 12.09.2011 TT00252 MM+J, s.r.o. Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00252
Dokument SCAN

Dokument TEXT
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Dohody o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00252 Deň nasledujúci po zverejnení Dohody o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00252 -