PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 13.09.2011 KE00540 AGROVES s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00540
Dokument SCAN

Dokument TEXT
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00540 20.5. 2014 -