PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 13.09.2011 5700009/PPA Obec Haniska Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700009
Dokument SCAN

Dokument TEXT
40 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5700009 5 rokov po podpise zmluvy -