PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 04.07.2011 8/2011 SLOVRESTAV, spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí stravovania
Dokument SCAN

Dokument TEXT
Podľa objednávok stravných lístkov RP PPA Nitra, hodnota 1 lístka 3,30 € Pôdohospodárska platobná agentúra Doba neurčitá