PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 04.07.2011 10147 Dolphin Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - dodávka stolovej vody
Dokument SCAN

Dokument TEXT
11 998,80 Pôdohospodárska platobná agentúra 15.9.2013 Zmluva uzatvorená na 3 roky – platnosť len v letných mesiacoch