PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 26.09.2011 2516/11/2011/PPA Roľnícko-obchodné družstvo Sečovská Polianka Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2516/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
366 569,78 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2516/11 22.07.2014