PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 27.09.2011 ZV00313 LESY, s.r.o. Banská Belá Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00313
Dokument SCAN

Dokument TEXT
72 191,71 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00313 16.02.2015