PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 29.09.2011 NR01201/2011/PPA LESY GRANUA, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01201
Dokument SCAN

Dokument TEXT
883 808,42 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. NR01201 14.06.2015