PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 29.09.2011 PR01035/PPA Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Nižné Repaše Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01035
Dokument SCAN

Dokument TEXT
50 546,82 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01035 18.9.2016 0