PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 30.09.2011 2136/10/2011/PPA Roľnícke družstvo v Plavnici Dodatok č.1 k Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2136/10
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1 458 445,52 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k záložnej zmluve č. 2136/10 31.12.2013 -