PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 30.09.2011 2597/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2597/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1 366 577,70 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2597/11 10.06.2016 -