PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 03.10.2011 ZA00907/PPA Ing. Morháč Milan Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00907
Dokument SCAN

Dokument TEXT
54 232,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA00907 22.09.2016