PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 03.10.2011 ZV01582 J.D.V. s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01582
Dokument SCAN

Dokument TEXT
56 188,27 Pôdohospodárska platobná agentúra deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 21.9.2016