PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 04.10.2011 TT00014/2011/PPA McCarter, a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00014
Dokument SCAN

Dokument TEXT
2 657 330,51 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. TT00014 07.11.2013