PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 05.10.2011 ZV01562/PPA AGROVITAL poľnohospodárske družstvo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01562
Dokument SCAN

Dokument TEXT
444 451,29 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01562 21.9.2016 0