PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 05.10.2011 NR00304/2011/PPA Ing. Jozef Jobbagy Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00304
Dokument SCAN

Dokument TEXT
132.188,66 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. NR00304 08.12.2013