PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 10.10.2011 KE00826 Görgei Ivan Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00826
Dokument SCAN

Dokument TEXT
23 549,68 Pôdohospodárska platobná agentúra deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 29.9.2016