PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 10.10.2011 ZA00866/PPA Lesné družstvo Dubeň – pozemkové spoločenstvo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00866
Dokument SCAN

Dokument TEXT
34 960,43 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA00866 02.10.2016 -