PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 11.07.2011 KE01156/PPA LESY SERVIS, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01156
Dokument SCAN

Dokument TEXT
477 667,31 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01156 01.07.2016 0