PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 13.10.2011 KE00785 Lesy Jasov , s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00785
Dokument SCAN

Dokument TEXT
690 158,82 Pôdohospodárska platobná agentúra deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 5.10.2016