PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 17.10.2011 ZA00912/PPA Urbárske pozemkové spoločenstvo Liptovský Hrádok mestská časť Dovalovo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00912
Dokument SCAN

Dokument TEXT
186 318,12 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA00912 09.10.2016 -