PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 17.10.2011 NR01384/PPA Lubomír Kliský Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01384
Dokument SCAN

Dokument TEXT
29 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01384 29.09.2016 -