PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 17.10.2011 KE01167/PPA Agroprodukt, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01167
Dokument SCAN

Dokument TEXT
256 841,19 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01167 09.10.2016 0