PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 17.10.2011 2242/10/2011/PPA AGROMAL Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2242/10
Dokument SCAN

Dokument TEXT
56 662,01 Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2242/10 03.02.2015