PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 17.10.2011 2562/11/2011/PPA Peter Miklóš Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2562/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
8 998,80 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2562/11 28.04.2016