PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 18.10.2011 TT00850 Akadémia Danubiana, n.o. Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00850
Dokument SCAN

Dokument TEXT
69 314,88 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00850 21.01.2015 -