PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 18.10.2011 KE00747 Obec Hačava Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00747
Dokument SCAN

Dokument TEXT
191 193,16 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.KE00747 01.07.2015 -