PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 19.10.2011 2823/11/2011/PPA Ing. Kristián Vida - STRUO Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2823/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
499 647,58 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2823/11 08.07.2015 -