PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 11.07.2011 ZV01540/PPA AGRODRUŽSTVO Príbelce Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01540
Dokument SCAN

Dokument TEXT
240 636,10 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01540 03.07.2016 0