PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 19.10.2011 2768/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo ŠVÁBOVCE Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2768/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
478 170,32 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2768/11 16.04.2014 -