PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 20.10.2011 1300005 Obec Kráľova Lehota Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1300005
Dokument SCAN

Dokument TEXT
19 980,10 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 1300005 5 rokov po podpise zmluvy 0