PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 20.10.2011 1300006 Mesto Liptovský Hrádok Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1300006
Dokument SCAN

Dokument TEXT
14 808,98 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 1300006 5 rokov po podpise zmluvy 0