PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 20.10.2011 1300007 Obec Podtureň Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1300007
Dokument SCAN

Dokument TEXT
14 620,94 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 1300007 5 rokov po podpise zmluvy 0