PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 21.10.2011 3900001/PPA Obec Jablonica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3900001
Dokument SCAN

Dokument TEXT
57 007,03 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 3900001 5 rokov od vydania rozhodnutia