PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 11.07.2011 ZV01534/PPA Gabriel ZSIGMOND Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného ríspevku č. ZV01534
Dokument SCAN

Dokument TEXT
479 141,84 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01534 27.06. 2016 0