PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 24.10.2011 2764/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2764/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1 366 577,70 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2764/11 10.06.2016 -