PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 25.10.2011 TT00942 SHR Both Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00942
Dokument SCAN

Dokument TEXT
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Dohody o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00942 Deň nasledujúci po zverejnení Dohody o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00942