PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 25.10.2011 2645/11/2011/PPA Vínne pivnice Svätý Jur, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2645/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
147 146,11 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2645/11 24.9.2013 -