PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 25.10.2011 2603/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo \"TURIEC\" so sídlom v Dubovom Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2603/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
319 691,76 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2603/11 11.09.2013 -