PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 27.10.2011 5800018/PPA Obec Nováčany Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800018
Dokument SCAN

Dokument TEXT
18 666,66 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800018 5 rokov od vydania rozhodnutia