PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 27.10.2011 5800016/PPA Obec Vyšný Medzev Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800016
Dokument SCAN

Dokument TEXT
23 610,40 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800016 5 rokov od vydania rozhodnutia