PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 02.11.2011 PR01324 AGROKONDOR s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01324
Dokument SCAN

Dokument TEXT
500 000 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. PR01324 16.05.2016