PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 03.11.2011 249/2009-240-Z/18/20 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok č. 1 k Zmluve 249/2009-240-Z/18/2009 zo dňa 31. 12. 2008 o výpožičke nebytových priestorov
Dokument SCAN

Dokument TEXT
17 200,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra 3.11.2011 31.12.2013 -