PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 03.11.2011 284/2009-240-Z/11/20 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok č. 2 k Zmluve 284/2009-240-Z/11/2009/D2 zo dňa 31. 12. 2008 o výpožičke nebytových priestorov
Dokument SCAN

Dokument TEXT
7 330,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra 3.11.2011 31.12.2013 -