PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 04.11.2011 7800001/PPA Obec Plevník - Drienové Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 7800001
Dokument SCAN

Dokument TEXT
45 999,12 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 7800001 5 rokov od vydania rozhodnutia